Ticari Kredi nedir?
 

Banlar tarafından işletmelere sağlanan kredi türüdür.

Krediler Nakit kredi,teminat mektupları

kontrgarantiler ,kefaletler aval,ciro ,tahvil gibi sermaye piyasası araçların hepsidir.

Geri ödeme duruma göre sınflandırılan ticari kredileri spot ve rotatif olmak üzere ikiye ayrılır.

Ticari kredi istenilen evraklar ;

Ticari kredilerden evrak daha cok istenmektedir.Nedeni finansal durumların ölçülebilir olması için

daha fazla evrak istenir.

Başvuru sırasında gereken evraklar.

• Ortakların nüfus cüzdanı fotokopisi,

• İmza sirküleri,

• Oda kayıt belgesi,

• Ticaret sicil gazetesi (kuruluş ve son gazete),

• Vergi levhası,

• Bilanço ve gelir tablosu (en az son iki yıl),

• Varsa ortaklara ve şirkete ait mal varlığı dökümü (örn. tapu fotokopileri)

Hiperaktifkredi ile büyümenize yardımcı olacak işletme kredilerini birlikte seçelim.

Başvuru Formu

Bu formu doldurarak Gizlilik politikası koşullarını kabul ettiğimi beyan ederim.
Bu formu doldurarak KVKK koşullarını kabul ettiğimi beyan ederim.