BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASIHedys Finansal Teknoloji Bilgi Güvenliği Politikası ile ;
• Kişisel bilginin mahremiyetinin korunmasını sağlamak amacıyla müşteri ve personel bilgilerinin gizliliğini korur.
• Bilginin bütünlüğünü koruyacak ve sürekli erişilebilirliğini garanti altına alacak altyapıyı ve kontrolleri hayata geçirir.
• Tasarım, geliştirme, test ve uygulama süreçlerinde görevler ayrılığı prensibine uygun yetkilendirmeyi sağlar ve kritik işlemlerde onay mekanizması tesis eder.
• Geliştirme, Test ve Üretim ortamlarının fiziksel ve mantıksal olarak ayrılmasını sağlar.
• Kullanıcıların yetkilendirilmesinde gerekli olan minimum yetkilendirme prensibinin sağlanması ve yetkilerin düzenli olarak kontrol edilmesini sağlar.
• Dış ağlardan gelebilecek tehditlere karşı ağ güvenliğini tesis eder.
• Katmanlı güvenlik mimarisini tesis eder ve sürekli gözetimini sağlar.
• Mobil uygulama ve internet sayfası aracılığıyla sunduğu hizmetlerde, servisin şirket tarafından sağlandığını doğrulayacak teknikler kullanır.
• Hassas ödeme verilerinin ve kişisel bilgilerin iletilmesinde ve saklanmasında şifreleme, maskeleme gibi güvenliği sağlayacak tedbirlerin alınmasını sağlar.
• Kullanılan şifreleme anahtarlarının güvenilirliğini sağlar.
• Mobil cihazlar üzerinde çalışan uygulamalar tarafından kullanılan hassas ödeme verilerinin güvenliğinin sağlanmasını (hassas ödeme verilerinin diğer uygulamalar tarafından kullanılamaması, kayıp/çalıntı durumunda erişilemez olması) tesis eder.
• Mobil cihazlar üzerinde çalışan uygulamaların güvenliğini sağlamaya önlemleri alır, gerekli güncellemeleri sağlar.
• Bilgi güvenliği faaliyetlerinin yönetilmesini ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla bir bilgi güvenliği organizasyonu oluşturur.
• Bilgi varlıkları envanterini çıkarır, sahiplikleri belirler ve bilgi varlıkları üzerindeki riskleri yönetir.
• Bilgi güvenliği olaylarının tespit edilmesi, raporlanması ve tekrarının önlenmesi adımlarını içeren bilgi güvenliği olay yönetimi faaliyetleri gerçekleştirir.
• Tüm personele yeterli seviyede farkındalık programı uygular ve bilgi güvenliği gerekliliklerinin karşılanması için tüm çalışanların katılımını sağlar.
• Bilginin işlendiği alanlarda bilginin güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla gerekli fiziksel ve çevresel güvenlik önlemlerini alır.
• Bilgi sistemleri edinim, geliştirme ve bakımında güvenlik gerekliliklerinin neler olduğunu belirler ve hayata geçirir.
• Belirlenen bilgi güvenliği politikalarına, süreçlerine, yasal ve düzenleyici zorunluluklara çalışanların uymalarını yazılı taahhütlerini alarak zorunlu tutar.
• İş faaliyetlerindeki kesintileri önlemek ve bilgiye sürekli erişimi sağlamak için iş sürekliliği faaliyetleri gerçekleştirir.
• Bilgiye erişimi kontrol etmek ve yetkisiz erişimleri önlemek için ilgili tüm alanlarda gerekli güvenlik kontrollerini hayata geçirir.
• Bilgi sistemleri faaliyetlerinin işletilmesinde gerekli güvenlik kontrolleri uygular, buna yönelik rol ve sorumlulukları tanımlar.