KALİTE POLİTİKASI

Tüm süreçlerde müşterimizin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı, maliyetleri düşürmek ve kârlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı, kalite sistemleri çerçevesinde; tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi, tüm çalışanlarda kalite, bilincini tesis etmeyi, tedarikçi ve tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı, firmamızın ve Türkiye’nin adını dünyaya daha çok duyurmak amacına hizmet etmek üzere; mevcut teknik, idari ve mali birikimlerimizi yurt dışına taşımak, en uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi, başlanan her projeyi zamanında; en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı, içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı örnek bir kuruluş olmayı ve iş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı kalite Politikası olarak belirlemiştir.

Hiperaktif Kredi Şirketler Grubu Kalite Politikası

Hiperaktif Kredi Şirketler Grubu, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak ürün ve hizmetlerini sürekli olarak iyileştirmeyi ve müşteri beklentilerini aşmayı taahhüt eder. Bu doğrultuda;

  • Müşteri Odaklılığı: Müşterilerimizin beklentilerini anlamak, onlara değer katan ürün ve hizmetler sunmak için sürekli çaba gösteririz.
  • Yüksek Kalite Standartları: Ürün ve hizmetlerimizi, endüstri standartlarına ve yasal düzenlemelere uygun bir şekilde üretir ve sunarız.
  • Sürekli İyileştirme: İş süreçlerimizi ve kalite yönetim sistemimizi sürekli olarak gözden geçirir, iyileştirme fırsatlarını belirler ve bu doğrultuda eylem planları uygularız.
  • Eğitim ve Gelişim: Çalışanlarımızın yeteneklerini geliştirmek ve uzmanlık alanlarını genişletmek için sürekli eğitim imkanları sağlarız.
  • İşbirliği ve İletişim: İç ve dış paydaşlarımızla etkili iletişim kurar, işbirliği içinde çalışarak ortak hedeflere ulaşmayı amaçlarız.
  • Çevresel ve Toplumsal Sorumluluk: Çevresel sürdürülebilirlik prensiplerine uygun hareket eder, toplumumuza karşı sorumluluklarımızı yerine getiririz.
  • Risk Yönetimi: İş süreçlerindeki riskleri belirler, önler ve yönetiriz, böylece sürekli güvenilirlik ve istikrar sağlarız.

Bu politika, tüm çalışanlarımız tarafından benimsenir ve her seviyede uygulanır. Kalite yönetim sistemimiz, ISO 9001 ve diğer ilgili standartlara uygunluğu sağlamak üzere sürekli olarak gözden geçirilir ve güncellenir.

Bu taahhütlerimiz, Hiperaktif Kredi Şirketler Grubu müşterilere ve paydaşlara olan kalite odaklı yaklaşımının bir yansımasıdır.