article

Banka Teminat Mektubu Nasıl Alınır?

Bankalarca düzenlenen belgeler arasında yer alan teminat mektubu, gerçek veya tüzel kişilere sunulan, çalışmanın belirli şartlar çerçevesinde gerçekleştirilmekte olduğunu teyit için kullanılan bir evraktır. Banka müşterilerince teminat belgesi olarak da anılan mektup, farklı borçların ne kadarlık bir vade içerisinde geri ödeneceğine dair de taraflara güvence sağlamak için kullanılır. Ödenmesi gereken miktarları ve ödeme sürelerini resmi hale getirerek netleştiren ve kesinleştiren teminat mektupları hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Teminat Mektubu Nedir ve Hangi Özelliklere Sahiptir?

İhalelerden proje anlaşmalarına kadar pek çok alanda güvenceyi sağlayan bir tür belge olan teminat mektubu, özellikle mal alım ve satımlarda sıkça kullanılmaktadır. Yapılan mali işlemleri daha kolay ve düzenli kılan bu belge, içeriğinde anlaşma taraflarının verilerini, gerçekleştirilen işlem ya da ödeme hacimlerini bulundurur. Genel yapısı itibariyle belgeyi sağlayan kurumlarca düzenlenen bu mektupta, kurumdan kuruma değişmeyen bazı standart bilgiler de yer almaktadır. Teminatın vadesi, yani güvencenin süresi, standart şekilde mektupta yer alan bilgilerden biri olurken, düzenleme zamanı, tarihler veya süresiz geçerliliğe ilişkin ibareler de tarafların imzalayarak onayladığı, sabit şekilde yer verilen bilgilerdir.

Teminat Mektubu Türleri

Bankaların işlem için belirlediği limitlere ya da mektubu temin etmenin amacına bağlı olarak teminat belgesinin farklı versiyonları bulunmaktadır ve süreli yani vadeli, süresiz yani vadesiz, avans veya geçici teminat mektupları bu anlamda akla ilk gelen çeşitlerdir.

Süreli teminat mektubunda güvence altına alınmak istenen işlemin ya da borçlanmanın başlama ve bitiş tarihlerine yer verilip belgenin geçerlilik süresi dahilinde borçların tamamlanmış olması gerekirken; süresiz olanlarda ise herhangi bir tarih belirtilmez ve yalnızca 10 yıllık zaman aşımı vadesine dikkat edilir. Avans teminat mektuplarının genel olarak inşaat dünyasında kullanıldığı görülür ve ihaleler neticesinde alınan işe başlamak için yapılan ön ödemelerin güvencesi için bu belgeye başvurulur. Kesin teminat mektupları borç veren kişinin parasını tahsil edememesi halinde anlaşmadan sorumlu bankadan ödeme almasını garantileyen bir belgedir.

Teminat Mektubu Nasıl Kullanılır ve Şartları Nelerdir?

Bankalarca düzenlenen belgelerden biri olan teminat mektuplarında, öncelikle gereksinim duyulan belge türünden başvuru yapmak gerekmekte, bu doğrultuda banka başvuranın adına gerekli işlemleri başlatarak kişi ya da kurum özelindeki limitleri belirlemektedir. Bankaya başvuruda bulunan kişi güvence altına alınan işlemin sorumlusu olarak kabul edilir ve verilen hizmet, alım satım işlemi ya da ticaret bu kişinin sorumluluğu altında gerçekleştirilir. Haliyle kişinin vade dolduğunda borcu kendi imkanlarıyla tahsil edeceğini bilmesi gibi bazı yükümlülüklerine dikkat etmesi gerekir.

Başvurulan bankanın belirlemiş olduğu kurallara göre düzenlenen teminat mektupları, gerçek ya da tüzel kişilere teslim edilir. Yükümlü olunan işi vade kapsamında tamamlamakla mükellef olan taraflardan kredi puanı düşük olanın mektuba sahip olabilme olasılığı çok daha düşük olacaktır. Bankanın borcunu ya da işi güvence altına aldığı taraf lehtar, borç alınacak ya da işi yapacak olan taraf muhatap ve mektubu düzenlemekten sorumlu banka garantör olarak karşınıza çıkabilir.

Teminat Mektubu Nasıl Alınır?

Teminat mektubu alabilmek için bankaya ulaşan kişinin öncelikle bu belgeye neden gereksinim duyduğunu ifade etmek üzere bir form doldurması gerekmekte, kişinin formu değerlendirilerek belge temini için olumlu ya da olumsuz sonuca ulaşması sağlanmaktadır. Kredi Kayıt Bürosu tarafından hizmete açılan sistem aracılığıyla teminat mektubu başvurusunun durumu sorgulanabilir ve ayrıca başvuruyu yapan sorumlular mektubun geçerlilik vadesini de buradan kontrol edebilmektedir. Bankaya gitmeye gereksinim kalmaksızın teminat mektubuna ilişkin süreci kontrol edebilmenize imkan tanıyan bu sisteme internetten kolayca erişebilirsiniz.

Temin edilen mektubun komisyonu bankaya göre değişkenlik gösterirken, hem banka komisyonu hem de mektup geçerlilik süresinin hesaplanmasında teminatı sağlanan iş veya borcun hacminin de göz önünde bulundurulduğunu bilmek faydalı olacaktır.

Hızlı Başvuru

KVKK Aydınlatma Metni''ni okudum ve onaylıyorum.​
Ticari elektronik ileti metni'ni okudum ve onaylıyorum.​
Açık Rıza Metni'ni okudum ve onaylıyorum.​