article

Esnaf Kredisi Nedir?

Esnafların farklı nedenlerden dolayı gelişen ekonomik ihtiyaçları için nakit teminini sağlayan esnaf kredisi, yani bilinen diğer adıyla kefalet kredisi, bu meslek grubuna özel olarak sağlanan desteklerden biridir. Yalnızca esnaflık kategorisinde yer alan girişimciler veya girişimci adaylarına verilen bu kredi türü, esnafın sektörü veya konumu gereği bağlı olduğu oda tarafınca verilebilir, ancak her durumda ticari bir işletme varlığı ve buna ait vergi levhası şartı aranmaktadır. Esnaf odalarının yanı sıra yaygın şekilde özel ya da devlet bankalarınca da tahsis edilen esnaf kredisi, belirli koşulların sağlanması karşılığında bu meslek grubu çalışanlarına önemli bir gelişim katkısı sağlayabilmektedir.

Esnaf Kredisi Nasıl Alınır?

İşletmesini büyütmek, yenilemek, farklı sektör dallarıyla genişlemek, mal tedariki sağlamak, iş yerini farklı bir konuma taşımak ya da bir ihaleye katılabilmek gibi farklı ticari amaçlarla ekonomik kaynağa gereksinim duyulabilir. Esnafların bu ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen esnaf kredisi ise başvuru sonrasında ortalama 1 ay veya daha kısa sürede sonuçlanmasıyla bahsedilen bu ticari hedefleri gerçekleştirmede önemli bir destek olarak kabul edilir. Gerekli belgeler temin edildikten sonra kolayca başvurulabilen bu kredi için farklı yetkili kurumlarca onay beklenmektedir ve sonrasında başvuru sahibinin onayla birlikte ilgili bankaya yönlendirilmesi sağlanır. Bankanın gerçekleştirdiği değerlendirmeler neticesinde nihai karar alınarak kredi ödemesi alınacaktır.

Esnaf Kredisi Şartları Nelerdir?

Esnaf kredisinden yararlanarak işletmesinde genişleme ve yeniliği hedefleyen başvuru sahiplerinin, kredinin onaylanması adına bazı önemli koşulları karşılaması gerekmektedir. Öncelikle Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nda kaydı bulunması gereken kişi, ilave olarak esnaf kooperatifinin bir üyesi olması halinde de başvuru imkanına sahip olabilir. Ayrıca başvuru sahibinin Esnaf ve Sanatkârlar Odası kaydının 1 yıldan uzun ve iş yeri yeni açılıyor ise en az 6 aylık vergi levhasına sahip olması gerekmekte, faizsiz kredi imkanları içinse öncelikle KOSGEB eğitimlerinin tamamlanmış olması istenmektedir. Başvurunun kredi sahibi tarafından, şahsen yapılması gerekmekte ve kredi taksitlerini ödeyebilecek kaynağa sahip olduğunu ibraz etmek adına yıllık brüt kazancını belgelendirerek sunması istenmektedir. Özel durumlarda tapu veya araçlara ilişkin belgelerin de sunulması gerekebilirken, bu başvurunun ilin yanı sıra bağlı olunan ilçeden de yapılması mümkün olmaktadır.

Esnaf Kredisi Hesaplaması

İşletmeye yönelik hedeflerin yanı sıra mal ve ürüne yönelik gereksinimlerde de esnafın ekonomik düzeni için kritik rol üstlenebilen esnaf kredisi, talep edilen anaparanın yanı sıra aylık faiz, vergi ve vade gibi unsurlara bağlı olarak hesaplanacaktır. Başvurulması mümkün olan esnaf kredisini limitini belirlemede iş yerinde nasıl bir yeniliğe gidilecek olduğu gibi farklı etmenler doğrultusunda hesaplama yapılmaktadır. İş yerini yeni açan, bir iş yerini satın almak isteyen veya mevcut iş yerini yenileyecek olan esnaflar için %7,5 faizle 1,5 milyon TL’ye kadar kredi alma imkanı sunulurken, esnafın kendi mesleğinde ustalık belgesine sahip olması ve iş yerini kendi üzerine açacak olması halindeyse faizsiz şekilde 500 bin TL’ye kadar kredi alması mümkün olmaktadır. Geri ödeme esnasında gecikme durumda bu gecikmenin süresine bağlı olarak faiz işlemekte, ayrıca önceden var olan bir borcun olmamasına da özellikle dikkat edilmektedir.

Esnaf kredisi limitlerinin senelere göre de değişkenlik gösterdiğini bilmekte fayda bulunurken, pek çok farklı etmene göre belirlenen bu tutarlarda faiz oranın da yine sene bazlı değiştiğini bilmek gerekir.


Hızlı Başvuru

KVKK Aydınlatma Metni''ni okudum ve onaylıyorum.​
Ticari elektronik ileti metni'ni okudum ve onaylıyorum.​
Açık Rıza Metni'ni okudum ve onaylıyorum.​