article

Kredi Analizi Nedir?

Günümüzde modern toplumun tüketim ihtiyacının yanı sıra gelir ve gider dengesizlikleri gibi birçok etken, kişi ya da kurumların kredi çekme ihtiyacını beraberinde getirir. Bankalar da kredi verirken çeşitli kriterleri dikkate alarak kredi hesaplama kritlerini kullanarak karar verir.

Kredi analizi ise en genel tanımı ile kişi ya da kurumların kendileri için en uygun kredi türünü bulması konusunda destek alabileceği bir alandır. Bu alanda kredi almak isteyen kişi ya da kurumlara yönelik, hangi bankanın faiz tutarının daha uygun olduğu ile ilgili analizler yapılır. Aynı zamanda kredi analizinde, kişilerin aldığı kredi türüne göre geri ödeme şartlarının belirlenmesi de hedeflenir. Bu doğrultuda ise kredi almak isteyen kişi ya da işletmeler, kredi analizi yapan şirketlere başvurarak bu işlemleri çok daha kolay ve zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirebilir. 

Kredi analizleri ise çeşitli faktörler çerçevesinde ele alınır. Bu faktörlerden en önemlisi, başvuru yapacak kişi ya da şirketlerin gelir düzeyidir. Kredi verecek kurumlar, birçok koşulda borçlu kişinin gelir kaynaklarının beyanını talep eder. Bununla birlikte kişilerin gelir kaynakları yeterli olsa dahi kredi çıkmama ihtimali vardır. Bunun sebebi de çoğunlukla kredi talebinde bulunan kişilerin, hâlihazırda başka borçlarının da mevcut olmasıdır. 

Ayrıca, kredi analizlerinde kişilerin giderleri de dikkate alınır. Kişi ya da kurumların gelir düzeyi yüksek olsa da giderleri fazla ise kredi çıkma şansı azalır. Kredi analistleri tarafından bu gibi tüm detaylar ele alınarak gerekli incelmeler yapılır.

Kredi Analisti Ne Demek?

Kredi başvurusunda bulunan kişi ya da şirketlerin finansal verilerini analiz eden meslek dalındaki kişilere kredi analisti adı verilir. Kredi analistleri, birçok çeşitli faktörü temel alarak değerlendirme yapar. Bu faktörler arasında sıklıkla kişilerin mali geçmişi, mevcut gelir düzeyleri ve giderleri yer alır. Bu gibi veriler ışığında değerlendirme yapan analistler, müşterilere bilgi vererek ilgili prosedürlerin gerçekleştirilmesini sağlar. 

Kredi analistleri, kredi taleplerinin onaylanmasına engel olabilecek risk faktörlerini de ele alır. Ayrıca bu meslek grubundaki kişiler çoğunlukla banka ve yatırım şirketlerinde çalışır. 

Kredi Analisti Olmak İçin Gerekenler Nedir?

Birçok meslek grubunda olduğu gibi kredi analisti olmak için de çeşitli koşullar mevcuttur. Kredi analisti olmayı hedefleyen kişilerin üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması beklenir. Bu bölümler ise ekonomi, finans, işletme, çalışma ekonomisi, muhasebe ve istatistik olarak sıralanabilir. 

İlgili bölümlerden lisans derecesi ile mezun olan kişiler kredi analisti olmak için uygun koşulları karşılamış sayılır. Kariyerini bu alanda şekillendirmek isteyen adayların, ekonomi bilimi, hesaplama, finansal durum analizi, risk değerlendirmesi, maliye, işletme yönetimi ve muhasebe gibi alanlarda eğitim almış olması gerekir. 

Aynı zamanda günümüzde birçok büyük ölçekli kurum, kredi analisti alanında başvuru yapan adaylar için veri analitiği ve iş zekâsı gibi bölümlere dair yüksek lisans şartı arar. Bu yüzden çalışmak istediğiniz şirketlere göre yüksek lisans eğitim seçeneklerini de değerlendirebilirsiniz. Ancak kredi analisti olmak için eğitim kadar bu alanda bilgi birikimi ve deneyimde çok önemlidir. 

Kredi Analiz Tekniği Nedir?

Kredi analizlerinde, analistler tarafından kullanılan çeşitli yöntem ve teknikler bulunur. Öncelikle analistler, müşterilerin mali verilerini bir araya getirerek inceleme yapar. Bu kapsamda müşterilerin kredi alma nedeni, maddi gelirleri, gider düzeyleri, herhangi bir başka borçlarının olup olmadığı ve ödeme geçmişi gibi faktörler ele alınır. Bu noktada risk faktörleri de göz önünde bulundurulur. 

Kredi analizi için değerlendirmeler yapılırken çeşitli finansal analiz yöntemlerinden yararlanılır. Ayrıca risk faktörleri ve diğer faktörler doğrultusunda istatiksel tablolar oluşturulur. Tüm bu değerlendirmeler sonucunda ise müşteriler için en uygun kredi türü belirlenir. 

Kredi analizi değerlendirilmesi hususunda özellikle şirketimiz tarafından hayata geçirilen simülatörlü kredi sorgulama programı ön plana çıkar. Dünyada kullanılan finans sistemlerinden ilham alınarak hazırlanan bu program aracığıyla kişiler, krediyle ilgili akıllarına takılan her türlü sorunun cevabına kolaylıkla ulaşabilirsiniz. 

Ayrıca şirketimiz tarafından kullanılan “one to one” sistemi de kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler açısından son derece avantajlıdır. Bu sistem sayesinde kapsamlı birikim yöntemleri, doğru kredi kullanımı, ödenecek taksit tutarı gibi bilgiler, kişilerin profilleriyle uygun olan banka kriterleriyle birleştirilmek üzere kullanılır. Bu sayede firmamızın, kişiye özel finans uzmanları aracılığıyla ihtiyacınıza yönelik kredi kriterlerini kolaylıkla öğrenebilirsiniz. 

Kredi Analizinin Amacı Nedir?

Günlük yaşamda çeşitli sebeplerden dolayı kişi ya da şirketler kredi çekmeye ihtiyaç duyar. Bankaların en önemli işlevi ise bu doğrultuda devreye girer. Bankalar, tüketim ya da yatırım harcamalarında kullanılmayan paraları, ekonomik koşullara göre değişkenlik gösteren bir bedel belirleyerek toplar. Bu paraları ise belli süre sonunda bir bedel (faiz) karşılığında geri almak üzere müşterilere verir. 

Ancak bankaların kredi vermesi o kadar kolay bir işlem değildir. Bankalar, kredi vereceği müşterilerin verdikleri oranı geri ödeme kapasitelerini değerlendirir. Bu noktada ise kredi analizi devreye girer. 

Kredi analizinin temel amacı, farklı müşteriler için en uygun kredi türünün belirlenmesi olarak kabul edilebilir. Krediler genel olarak amaçlarına, niteliklerine ve vadelerine göre üç farklı gruba ayrılır. Niteliklerine göre krediler; teminatlı, teminatsız, nakdi, gayri nakdi, şahsi teminatlı kredi ve maddi teminatlı kredi olarak sıralanabilir. Vadelerine göre krediler; kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli olmak üzere birbirinden ayrılır. Amaçlarına göre krediler ise tüketim kredisi, üretim kredisi, işletme kredisi ve yatırım kredisi olmak üzere üç grupta toplanır.  

Kredi analistleri, müşterilerin talepleri doğrultusunda onlar için en uygun kredi türünü tespit eder. Aynı zamanda kredi analizi, kredi çıkmama ihtimalini büyük ölçüde düşürdüğü için de oldukça avantajlı bir uygulamadır.

Kredi analistleri tarafından, müşterilere özel olarak tüm risk faktörleri kapsamlı bir şekilde ele alınır. Kredi alımlarında özellikle müşterilerin ödeme geçmişleri büyük ölçüde önem taşır. Bir kredi alım işleminin gerçekleştirilebilmesi için kişilerin gelir düzeylerinin yanı sıra istikrar açısından iş geçmişi ve ödeme geçmişi de dikkate alınır. Bu durum kredi veren kurumlar için müşterilerin ödeme olasılığının değerlendirilmesinde etkin rol oynar. Bu gibi durumların incelenmesinin neticesinde ise müşterilere çeşitli öneriler sunulur ve kredi alım işlemleri çok daha pratik bir hale getirilir. 

Kredi Analizini Kimler Yapar?

Kredi analizi, çoğunlukla banka ve yatırım şirketlerinde görev alan ekonomi, finans, işletme gibi ilgili bölümlerden mezun olan uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir. Genellikle büyük şirketlerde, çok sayıda kredi analisti, mali tahlil müdürü ve istihbarat müdürü bulunur. Bu doğrultuda kredi analizi talebi arzu eden kişilerin, bu gibi şirketlere başvurarak detaylı bilgi alması gerekir. Müşteriler, analistlerin uzmanlık alanları doğrultusunda seçim yapmakta özgürdür. 

Kredi Analisti Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kredi analistlerinin temel amacı, kredi talebinde bulunan müşterilere dair gerekli tüm bilgileri toplayarak krediye uygunluğunu değerlendirmek ve kredi riskini yönetmek olarak kabul edilir. Bununla birlikte, kredi analistlerinin görev ve sorumluluklarını detaylandırarak daha iyi anlamak mümkündür. Bu görevleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Kredi başvurusu yapan kişi ya da kurumlarla ilgili bilgi toplamak
  • Kredi çıkmasına engel oluşturabilecek risk faktörlerini tespit etmek ve bunlara ilişkin raporlar hazırlamak
  • Birden fazla proje yöneterek başvuru işlemlerini gerçekleştirmek
  • Ekonomi hakkında detaylı fikir sahibi olmak ve güncel gelişmeleri takip etmek
  • Kredi başvurusu için gerekli olan formları doldurmak ve ilgili komiteye iletmek
  • Müşterilere uygun ödeme planları tavsiye etmek Müşterilere ilişkin verilerle, istatiksel tablolar oluşturmak


Hızlı Başvuru

KVKK Aydınlatma Metni''ni okudum ve onaylıyorum.​
Ticari elektronik ileti metni'ni okudum ve onaylıyorum.​
Açık Rıza Metni'ni okudum ve onaylıyorum.​